Vrijdag 1 Maart 2024

Verwondering

Het schrijven van de nieuwsbrief spoort altijd weer aan om kort terug te blikken.
Wat kan er in drie maanden toch veel gebeuren. Mijn hart vult zich met dankbaarheid en
verwondering als ik alles de revue laat passeren. Veel te veel om in één nieuwsbrief
kwijt te kunnen. Ik verwonder mij over de zegen die duidelijk rust op de taalstudie. Er is
nog een lange weg te gaan, maar inmiddels red ik mij aardig en begrijp ik mijn patiënten ook
steeds beter als ze in rap Albanees van wal steken.

 

klik hier voor de nieuwsbrief

 

 

Dagelijks Woord

  • Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. -- Efeziers 6:13-17