Woensdag 12 Juni 2024

Gezegend Paasfeest
De vorige nieuwsbrief ontving u net voor kerst en nu zien we uit naar het Paasfeest. Het verschil tussen beide feesten is dat kerst wel gevierd wordt, maar dat het Paasfeest en andere heilsfeesten nauwelijks gevierd worden in Albanië. De overeenkomst is wel dat beide heilsfeesten mooie aanknopingspunten geven in de gesprekken met patiënten en tijdens de ogenschijnlijke ‘toevallige’ ontmoetingen op straat.

 

klik hier voor de nieuwsbrief

 

 

Dagelijks Woord

  • Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. -- Jeremia 31:33-34