Zaterdag 3 Juni 2023

Rijk
Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid,
door Christus Jezus.
Met deze rijke belofte uit Filippenzen 4 werd ik op 19 februari jl. uitgezonden.
Dankbaar kijk ik terug op een onvergetelijke dienst die ik heb ervaren als een stukje hemel
op aarde. Ik weet mij bevoorrecht dat ik mag gaan in de dienst van deze God bij Wie ik reddende handen heb mogen vinden, maar ook steeds weer mag ontdekken dat Zijn handen rijk geven vanuit Zijn onuitputtelijke rijkdom. Zijn hand
wees de weg naar Albanië, aan Zijn hand zal ik blijven gaan en vanuit Zijn handen wil ik delen hier in Albanië.

 

klik hier voor de nieuwsbrief

 

 

Dagelijks Woord

  • Als de HEERE de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen, die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen, en onze tong met gejuich; toen zeide men onder de heidenen: De HEERE heeft grote dingen aan dezen gedaan. De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan; dies zijn wij verblijd. -- Psalmen 126:1-3