Maandag 16 Juli 2018
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
De locatie van het jeugdkamp 16+. Je kunt nog mee!
Helpt u mee met (haven)evangelisatie deze zomer?
B-leave is (bijna) klaar voor vertrek naar Botswana

Jaarlijks worden in de wintermaanden een aantal winteravondlezingen gehouden. Het thema van deze lezingen draagt dit jaar het thema "De Eindtijd" We leven immers in tijden waarin, naast verwereldlijking, in steeds sneller tempo gebeurtenissen elkaar opvolgen die apocalyptisch van karakter zijn. 

Aanstaande woensdag (14 maart) wordt D.V. de vierde en laatste lezing van het winterseizoen gehouden. Oud-evangelist dhr. H. Bor uit Poederoijen zal spreken over het thema: Oordeelsdag en de eindtijd (daarom getuige zijn in de eindtijd) Uitgangspunt daarbij is Openbaringen 20:11-15 

Tijdstip is 20.00 uur in de Pnielkerk.

Onlangs verscheen een nieuwe Bijbelstudie van ds. Korving. De studie gaat over de Psalmen en heeft de titel "Hallelujah!" Het is nummer vijf in de serie ‘Uit de Schat van het Woord’. Speciaal geschreven voor mannen-, vrouwenvereniging, Bijbelkring of vereniging voor jong volwassenen. Zo aan het eind van het winterseizoen dus een prima gelegenheid om de keuze voor het komende seizoen al met elkaar te bespreken. 

"De vorige deeltjes voorzagen in een behoefte"  zo merkt ds. Korving op. "Ik hoop dan ook met deze nieuwe Bijbelstudie opnieuw een zinvolle handreiking te doen voor het verenigingsleven en zo voor de opbouw van de gemeente."

Bij de jongste groepen wordt op de catechisatie een een nieuwe methode gebruikt; ABC van het geloof. Het doel is om met onze jongeren na te denken over Bijbelse kernwoorden, zoals gebed, verlossing, roeping, wedergeboorte, bekering, zonde , genade, enzovoort. Elke keer moeten ze een leskern en een enkele vraag over dit onderwerp leren.

Deze lessen staan ook online (menu rechts in de rubriek 'Snel naar' ) Op deze manier kunnen de ouders de kinderen blijvend stimuleren hun vragen goed te leren, u kunt ze erbij helpen, en erop toezien. Ook de jongeren die een keer verhinderd zijn kunnen hun huiswerk dus elke keer op de website terugvinden.

Het excuus ‘ik was er de vorige keer niet’ is dus niet langer geldig…

In 2018 reist een grote groep jongeren van onze gemeente af naar Botswana, om daar bij het zendingsechtpaar Hessel en Coby Visser de handen uit de mouwen te steken. Voor dit doel hebben de jongeren een eigen website ontwikkeld, die sinds kort online is.

In het rechter menu op deze website "Snel naar" is een permanente link aangemaakt voor de jongerenreis (of klik hier)

De reis wordt door de jongeren zelf betaald. Voor het materiaal wat nodig is bij de diverse klussen voeren zij acties. Doet u mee om van de acties een success te maken?

Dagelijks Woord

  • God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft. -- Hebreeen 1:1-2