Donderdag 20 Januari 2022
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Interieur Maranathakerk (©kerkfotografie)
Interieur Immanuelkerk (©kerkfotografie)

Veel voorbereiding was er aan de fair voorafgegaan en de vergunning was binnen, dus we hadden er veel zin in, maar helaas, op maandag 8 november kwam het telefoontje dat het i.v.m. de maatregelen niet door mocht gaan.

Na overleg hebben we toch wat dingen kunnen organiseren dus lees snel verder wat we bedacht hebben.

Als kerkenraad maken we u bekend dat ds. P.W.J. van der Toorn heeft bedankt voor het beroep van onze gemeente.

In overleg met ds. Brons is gezien de huidige omstandigheden besloten om de geplande receptie te annuleren. We hopen en bidden dat binnenkort een nieuwe mogelijkheid ontstaat om het alsnog op gepaste en verantwoorde manier te organiseren.

Woensdag 27 oktober wordt in de Immanuelkerk een gezamenlijke hervormingsdienst gehouden. Sprekers zijn dr. Van Valen en ds. Tramper.

De avond begint om 19.45 uur en een ieder is van harte uitgenodigd. 

In 2018 ontstond het verlangen om met ouders van dove en slechthorende kinderen bij elkaar te komen. De drie organisaties Op weg met de anderChristelijk Dovenpastoraat en Dit Koningskind zetten gezamenlijk hun schouders eronder. Inmiddels is het een jaarlijkse dag speciaal voor ouders van dove en slechthorende kinderen met een speciaal programma voor de kinderen zelf. Dit jaar besteden we onder andere aandacht aan de materialen voor de opvoeding van dove en slechthorende kinderen. Onder andere Klaudia Douw zal daar tijdens de dag meer over vertellen tijdens het programma voor volwassenen.

Beste broeders en zusters,

Onze generale synode deed in 1998 een uitspraak aangaande de vrouw in het ambt, waarbij zij het traditionele standpunt Schriftuurlijk verantwoord noemde. Naar aanleiding van revisieverzoeken is deze duidelijke uitspraak nog eens bevestigd door de GS van 2001. Helaas is daarmee de discussie binnen ons kerkverband over dit thema niet gestild. Nieuwe hermeneutische inzichten werden en worden daarbij ingebracht. Deze inzichten verontrusten ons als kerkenraad (en velen in ons landelijk verband met ons) zeer gezien de ingrijpende consequenties die ze met zich meebrengen voor de functionering van het Schriftgezag in prediking en praktijk. 

Dagelijks Woord