Maandag 25 Maart 2019
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Bij een oude foto: interieur oude Schuilplaats

Graag willen we iedereen bedanken die ons rond de jaarwisseling bemoedigd heeft met een kaart, whatsapp, email of op een andere manier. Zulke dingen doen ons goed. We hebben vorige week weer een nieuwsbrief verstuurd. Het is te veel om die in het kerkblad af te laten drukken, dus we hopen dat u en jullie toegang hebben tot het Internet want als het goed is staat de nieuwsbrief op de website van de kerk.

We wensen u en jullie voor 2019 toe dat u/je veel zegen mag ontvangen en doorgeven.

Hessel en Coby Visser

Klik hier om de nieuwsbrief in te zien.

Er waait een gure wind en het is donker. Maar gelukkig heeft de groep een vuurkorf met knappend vuur, een gitaar en een Bijbel. Rondom het vuur en het Woord spreekt Kees van Vianen, directeur van het LCJ, met zes jongeren over leven met God in een wereld die vaak donker is. 

Kees van Vianen leest samen met de jongeren Jesaja 64:1: „Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij neerkwaamt,dat de bergen van Uw aangezicht vervloten”. 

Hieronder de eindejaarsvideo van het LCJ. 

Regelmatig wordt gevraagd wanneer de Avondmaalszondagen zijn in 2019. In de regel is dat de tweede zondag in de laatste maand van ieder kwartaal. In verband met Pinksteren is het in juni 2019 de eerste zondag.

De data van de Avondmaalszondagen zijn: 10 maart, 2 juni, 8 september en 8 december 2019.

De dagen voor kerst zijn voor menigeen altijd bijzonder druk. Zo ook voor de diaconie. Daarom laat de diaconie weten dat er bestelde collectebonnen niet meer voor de kerst worden bezorgd.

Natuurlijk kunt u nog wel bonnen bestellen via de website. Deze bonnen liggen dan maandag voor u klaar in de Schuilplaats tussen 19.00 en 20.00 uur. Daar kunt u ook afzonderlijk nog bonnen kopen. Dit kunt u maandagavond ook doen in de Immanuelkerk (19.00-19.45 uur.)

De orgelcommissie organiseert aanstaande zaterdag DV een kerstconcert in de Immanuelkerk. Aan dit concert werken het Christelijk Mannekoor Salvatori en Jong Gemengd Koor Immanuel mee. Lourens Schaak neemt plaats achter het orgel. Harm Hoeve en Jorrit Woudt bespelen de piano. 

Een ieder is van harte uitgenodigd. Het concert begint om 19.30 uur. Er zal worden gecollecteerd voor het orgelfonds.

Onze preekvoorziening, br. M. Westerink, heeft onlangs het preekrooster 2019 gereed gemaakt. Naast onze eigen predikanten zullen DV volgend jaar ook diverse gastpredikanten voorgaan. 

Het rooster kunt u hier in zien. Klik hier

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13