Zaterdag 14 December 2019

Voor de bazar zijn zr Jannie Ras en zr Tiny van Geelen op zoek naar hoeden en petten; alles is welkom. Heeft u misschien minderhoeden, zomerhoeden, winterhoeden, herenpetten liggen, die toch alleen maar stof opvangen? Schenk ze aan de bazarcommissie! Deze maakt ze schoon, knapt ze op en verkoopt ze door op de bazar. Zo ondersteunt u het werk van de bazar. U kunt de hoeden brengen in alle drie kerkgebouwen en inleveren bij de kosters. 

Daarnaast is de bazarcommissie nog steeds op zoek naar: 

- Leuke ideeën voor de bazar
- Een fotograaf voor 11 dec. om leuke foto’s te maken
- Spullen voor de babytafel, gehaakt, gebreid of gemaakt (kunnen ge-bracht worden op Middelbuurt 37 of 72)
- Parkeerwachters
- Zegels Wijk 2
- D.E.- punten
- Smulbonnen
- Groene vingers

Dagelijks Woord

  • Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet; want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. -- Hebreeen 13:15-16