Zaterdag 6 Juni 2020

Als gevolg van de corona-crisis kunnen we niet meer de kerken bezoeken. We zijn dankbaar, en ervaren het als een zegen, dat we zondags de erediensten online kunnen uitzenden. Om het Evangelie nog breder te verspreiden, ook in de provincie, zal op Hemelvaartsdag de morgendienst ook via Omroep Flevoland uitgezonden worden. Voorganger is ds. Polinder. 

Juist op Hemelvaartsdag kunnen we als gemeente nog breder uitdragen dat Christus naar Zijn menselijke natuur dan wel niet meer op aarde is; maar dat Hij naar zijn Godheid, majesteit, genade en Geest  nimmermeer van ons wijkt. 

Ds. Polinder heeft in een interview aangegeven wat Hemelvaartsdag inhoudt en hoe de kerkdienst vorm gegeven wordt. Klik hier

Dagelijks Woord

  • Mijn hart springt van vreugde op in den HEERE; mijn hoorn is verhoogd in den HEERE; mijn mond is wijd opengedaan over mijn vijanden; want ik verheug mij in Uw heil. Er is niemand heilig, gelijk de HEERE; want er is niemand dan Gij, en er is geen rotssteen, gelijk onze God! Maakt het niet te veel, dat gij hoog, hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan; want de HEERE is een God der wetenschappen, en Zijn daden zijn recht gedaan. -- 1 Samuel 2:1-3