Zaterdag 8 Augustus 2020

De afgelopen dagen is er heel veel werk verzet door diverse ambtsdragers en vrijwilligers. Alles met het doel om u als gemeentelid weer welkom te heten rondom het Woord in de kerkgebouwen.

Hieronder wordt nogmaals uitgelegd hoe u wordt uitgenodigd voor de kerkdienst.

1. Mailbox en ongewenste mail in gaten houden

Van wezenlijk belang is om uw mail in de gaten te houden. Dus ook de “ongewenste mail” Het kan immers zomaar zijn dat de uitnodiging automatisch als “spam” in deze map verdwijnt.

2. Hoe gaat verder de procedure?

In de afgelopen dagen hebben heel veel gemeenteleden zich geregistreerd. Heeft u dat nog niet gedaan? Doet dat dan alsnog! Klik hier.

1. In de registratie heeft u aangegeven in welk kerkgebouw u de dienst wilt bijwonen. Ook heeft u aangegeven met hoeveel gezinsleden u hoopt te komen.
2. Aan de hand van deze registratie werden groepen gemaakt (op basis van het aantal beschikbare zitplekken en rekening houdend met de komende bijzondere diensten zoals doop- en belijdenisdiensten)
3. Degene die de kerkdienst mogen bijwonen worden per mail uit genodigd.
4. Deze mail moet u beantwoorden met een drietal vragen zoals: komt u naar de kerk? Met hoeveel gezinsleden? Heb u gezondheidsklachten?
Deze vragen worden gesteld omdat u of gezinsleden op vakantie zijn etc.
5. Wanneer u deze vragen hebt beantwoord is uw aanmelding definitief.
6. Wanneer u met minder gezinsleden komt dan vooraf opgegeven, dan nodigt het systeem automatisch de volgende gemeenteleden uit.

3. Uitnodiging verloopt na 48 uur!

Van belang is dat u binnen 48 uur moet reageren op de uitnodigingsmail. Reageert u niet, dan gaan we er van uit dat u niet komt en worden andere gemeenteleden uitgenodigd! En ook zij hebben tijd nodig om aan te geven of ze wel/niet komen.

Overigens kan het zijn dat u uitgenodigd wordt voor de morgendienst. En wanneer u aangeeft niet te kunnen, dan kunt u uitgenodigd worden voor de middagdienst. Dat alles verloopt automatisch. 

4. Bevestiging van uitnodiging is dus belangrijk

Zoals gezegd moet u de uitnodigingsmail dus beantwoorden. Alleen daarmee wordt de uitnodiging definitief. De vragen kunnen ook via de telefoon beantwoord worden.

5. Tot slot nog het volgende 

Van wie krijg ik de mail? 
De mail gaat automatisch via kerktijd.nl. 

Omzien naar elkaar
In de registratie is al benoemd dat we ook om moeten zien naar degene die digitaal minder vaardig zijn.

Huisregels in acht nemen
Ook in de kerkdienst zullen we ons aan een aantal regels moeten houden. Zo wordt u begeleid naar een plek in de kerk, mogen bijbels en kussen niet achterblijven etc. In de uitnodiging voor het bijwonen van de kerkdienst leest u de regels. U kunt die ook digitaal inzien (klik hier)

Vindt u de procedure veel rompslomp?
Wij vragen uw begrip voor de strenge RIVM-maatregelen en de verantwoordelijkheid die de kerkenraad daarin heeft. Met bovenstaande procedure willen we ieder gemeentelid dezelfde mogelijkheden geven om de kerkdienst bij te wonen. En dus niet op basis van “wie eerst komt, wie eerst maalt”

Waardering tonen...
In de afgelopen weken, maanden is er veel werk verzet om het alles in goede banen te leiden, de kerkdienst te verzorgen en u blijvend op de hoogte te stellen van de voortgang. Zelfs in de laatste dagen zijn er diverse wijzigingen aangebracht in het proces. Uw waardering daarvoor kunt u o.a. uitspreken door bovenstaande procedure in acht te nemen. Doet u mee? 

 

 

Dagelijks Woord