Donderdag 4 Maart 2021

In deze tijd van corona-maatregelen beziet de diaconie welke maatregelen genomen moeten worden. Of welke maatregelen verruimd kunnen worden. 

Hogere bezetting kerken als instructies opgevolgd worden
In alle kerkgebouwen wordt momenteel gezocht naar de maximale bezetting per dienst om u meer keren in de gelegenheid te stellen de kerkdienst te bezoeken. Voor komende zondag zullen dan ook meer leden uitgenodigd worden. Het zal naar verwachting dan ook wat voller worden in de kerkgebouwen. We willen u dan ook vriendelijk, maar wel wat dringender, vragen de instructies goed te volgen en het kerkgebouw vanaf het voorste gedeelte van de kerk te vullen. Als diakenen zullen we er ook wat stringenter op toezien en u zoveel mogelijk naar uw zitplaatsen begeleidingen. Het zou ook helpen wanneer gezinnen met kinderen wat vroeger naar de kerk komen. Mogen we op uw medewerking in deze bijzondere tijden rekenen?

Collectebonnen voor zendingsbusjes online te bestellen


Nu de vrijwilligers ook weer langs de gemeenteleden gaan met de zendingsbusjes stijgt ook de vraag naar collectebonnen. De diaconie heeft dan ook besloten om de digitale verkoop weer ter hand te nemen. Het gaat dus alleen om de verkoop via de site en niet in de kerkgebouwen! Collectebonnen bestellen? Klik hier

Dagelijks Woord

  • Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid. -- 1 Korintiers 3:18-19