Maandag 8 Maart 2021

De verkiezing van ouderlingen en diaken vindt plaats op zaterdag 12 september. De namen van de kandidaten zijn de afgelopen twee zondagen aan de gemeente voorgesteld. En in het kerkblad van deze week staan de namen ook vermeld.

Zaterdag 12 september kan vanaf 15:00 uur tot 17:00 uur doorlopend op de volgende locaties worden gestemd:
- De Schuilplaatswijk in de Schuilplaats
- De Maranathawijk in de Maranathakerk
- De Immanuelwijk in de Immanuelkerk
- De Polderwijk in het gebouw van de Pieter Zandt

Op de locaties zullen ouderlingen en diakenen aanwezig zijn. Neemt u uw eigen pen mee? Voor degene die wettig verhinderd zijn is er de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen. Stembiljetten kunnen worden afgehaald bij de scriba. Het adres is Hooiland 19.

Uitzending live-stream
Alle kandidaten worden op deze zaterdag 12 september om 20:00 uur in de Maranathakerk verwacht. Hier zal de uitslag van de stemming worden bekend gemaakt. Dit zal uitgezonden worden via de livestream. Klik hier.

In het kerkblad van komende donderdag zal de kandidatenlijst met foto’s staan. Alleen degene die niet op tijd een kerkblad hebben ontvangen, kunnen het overzicht digitaal aanvragen via onderstaand aanvraagformulier. Wanneer u deze volledig invult ontvangt het het overzicht van de verkiezen ambtsdragers in uw mailbox. 

Formele mogelijkheid van bezwaar
Normaliter vindt de ambtsdragersverkiezingen plaats in een gemeentevergadering. Door de corona-crisis en de RIVM maatregelen is dit echter niet mogelijk. En daarmee wijkt de kerkenraad af van de normale gang van zaken. Wel moet een ieder die formeel bezwaar heeft tegen de gevoerde procedure daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Bezwaar kunt u indienen tot zaterdag 12 september 19.00 uur. 

Opvragen lijst ambtsdragers

* Verplicht veld
Javascript dient ingeschakeld te zijn om het formulier te kunnen verzenden

 

Dagelijks Woord

  • Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. -- Romeinen 11:34-36