Maandag 8 Maart 2021

Met vreugde en dankbaarheid maakt het zondagsschoolbestuur bekend dat D.V. Zondag 13 september a.s. de zondagsschool weer begint. Natuurlijk zijn ook nieuwe kinderen vanaf 6 jaar van harte welkom op de zondagsschool.

Tijdens dit nieuwe seizoen zal het iets anders gaan dan anders in verband met de Coronacrisis. Het is belangrijk dat we voor elkaars veiligheid ons aan een aantal afspraken houden. Deze regels vindt je hieronder. 

Op de volgende locaties zijn de kinderen welkom:

- Regenboogschool
- Frits Bode school
- Harmpje Visser school
- Op de Wieken (Fazantendrift 2, Tollebeek)

Ook willen we de speciale klas op de Regenboog school onder uw aandacht brengen voor kinderen die wat extra aandacht nodig zijn. Mocht u vragen hebben over deze speciale klas, kunt u ons natuurlijk altijd benaderen.


Regels in acht nemen

Tijdens dit nieuwe seizoen zal het iets anders gaan dan anders in verband met de Coronacrisis. Het is belangrijk dat we voor elkaars veiligheid ons aan een aantal afspraken houden:

  • Voel je je niet zo lekker? Blijf voor de zekerheid thuis.
  • Tussen 14:15 en 14:30 mogen jullie gelijk het zondagsschoolgebouw binnenlopen. Jullie hoeven dus niet te wachten op het schoolplein. Je mag doorlopen naar de klas waar je vorig jaar ook in zat. De nieuwe kinderen worden buiten opgewacht door een meester of juf.
  • Ouders gelieve niet naar binnen te gaan.
  • Ga thuis naar de wc
  • Er is mogelijkheid voor de collecte

Ook is het belangrijk dat we erop toezien dat de kinderen iedere zondag hun versje en tekst kennen. Niet voor ons als personeel of ouders, maar tot eer en glorie van De Goede Herder, die gezegd heeft: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet!


Tot ziens,

Bestuur en personeel zondagsschool “De Goede Herder”

Dagelijks Woord

  • Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. -- Romeinen 11:34-36