Donderdag 4 Maart 2021

Dinsdag 29 september 2020 is de start- en toerustingsavond voor het nieuwe seizoen. Ben jij juf of meester op de zondagsschool, geef je leiding aan een jeugdvereniging, bijbelstudiegroep of op welke manier dan ook verbonden aan het kinder- of jeugdwerk in onze gemeente? Van harte uitgenodigd!

We beginnen om 20.00 uur in de Maranathakerk. Inloop vanaf 19.45 uur.  Lydia van Ginkel gaat met ons nadenken over het nieuwe jaarthema ‘thuis in het geloof’ met betrekking tot ons kinder- en jeugdwerk.

Lydia is per 1 september 2012 werkzaam als Jeugdwerkadviseur bij het LCJ. Zij heeft de opleiding Godsdienst & Levensbeschouwing gevolgd aan de Christelijke Hogeschool in Ede.

Dagelijks Woord

  • Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid. -- 1 Korintiers 3:18-19