Zaterdag 31 Juli 2021

DV maandag 6 September is de start- en toerustingsavond voor het nieuwe seizoen. Ben jij juf of meester op de zondagsschool, geef je leiding aan een jeugdvereniging, bijbelstudiegroep of vervul je een mentorrol? Van harte uitgenodigd!

We beginnen om 20.00 uur in de Immanuelkerk. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee. Dit keer zal de avond uit twee delen bestaan. We starten met een lezing en werkvorm over ‘contact leggen en onderhouden met jongeren’. Hoe voer je bijvoorbeeld een gesprek en leg je contact in of buiten de groep. Het tweede deel zal per doelgroep (zondagsschool, jeugdvereniging of mentorrol) ingevuld worden.

 Zetten jullie de datum vast in de agenda?

 

Dagelijks Woord

  • Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan; En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen; Denwelken ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde; mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. -- Job 19:25-27