Zondag 13 Juni 2021

De bestellingen voor de potgrondactie “Plant een Bijbel 2021” zijn geteld: er zijn heel veel zakken potgrond besteld. Dankzij de opbrengst van potgrondbestellingen en dankzij donaties kunnen wij Bijbels geven aan vervolgde christenen. En de teller staat op dit moment op maar liefst 6169 Bijbels!

Overtroffen droom

Hiermee is de gedroomde doelstelling van 5000 Bijbels ruimschoots overtroffen. De Bijbels delen we uit aan vervolgde christenen die zelf geen Bijbel hebben of aan mensen die nog maar net in aanraking zijn gekomen met het christelijk geloof. De Bijbels worden verspreid in landen als IndiaPakistan en Irak. Ook vinden Bijbels hun weg naar Noord-Korea en China

Onze dank gaat naar alle vrijwilligers die potgrond hebben verkocht en die zich inzetten als afhaalpunten. Natuurlijk danken we ook alle mensen die hebben besteld of gedoneerd. Maar bovenal dank aan God!

Dagelijks Woord

  • Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. -- Jesaja 40:10-11