Woensdag 18 Mei 2022

 Een 40-dagentijd. Inmiddels een bekend begrip om een periode bijvoorbeeld geen Instagram te gebruiken, of toe te leven naar Pasen. Maar nu bedoeld om 7 weken lang samen de Bijbel te lezen. Niet zomaar. Door middel van een filmpje word je elke dag aangemoedigd door een jongere of oudere uit de gemeente. Langs verschillende thema’s lezen we de Bijbel, op weg naar Pasen, oftewel: ‘Samen op weg naar het kruis’.

Op deze pagina kunt u alle video's vinden van week 6 (21 maart t/m 27 maart).

Elke dag het filmpje via Whatsapp ontvangen? Meld je aan via: https://www.maranatha-urk.nl/1162-samen-op-weg-naar-het-kruis 

Het leesrooster is afgestemd op het leesrooster van Evangeliestek.

Zondag 21 maart

Iedere zondag wordt het weekthema geïntroduceerd. Deze 6e week is het thema: 'Volg Mij'. Ds. Capellen zal dit thema met ons overdenken.

Lezen: Markus 10:21b & Lukas 5:27-32
Vraag om te beantwoorden: Wil je ook de Heiland volgen? Gaan waar Hij je wegen leidt? Wil je luisteren naar Zijn woorden, ook al kost dat je soms strijd? In welk opzicht vind je volgen moeilijk, en in welke situatie gaat het vanzelf?

 

Maandag 22 maart

Janny Romkes beantwoordt de vraag: Wat betekent het volgen van Jezus voor jou?

Lezen: Johannes 21: 15-19
Vraag om te beantwoorden: Waarin moet Petrus de Heere Jezus volgen?

 

Dinsdag 23 maart

Rebecca van der Bijl beantwoordt de vraag: Wat of wie helpt jou op je weg om Jezus te volgen?

Lezen: Handelingen 8: 26-40
Vraag om te beantwoorden: Wie gaat in dit Bijbelgedeelte de Heere Jezus volgen en hoe gebeurt dat?

 

Woensdag 24 maart

Co Wakker beantwoordt de vraag: Hoe spreekt de Heere tot de mensen en tot jou?

Lezen: 1 Samuël 3: 1-19
Vraag om te beantwoorden: Samuël wil al heel jong de Heere volgen. Wat zegt Samuël tegen de Heere als Hij hem roept?

 

Donderdag 25 maart

Jan Kaptijn beantwoordt de vraag: Wat laat jij achter om Jezus na te volgen en wat levert je dat op?

Lezen: Mattheüs 9: 9-13
Vraag om te beantwoorden: Wat moest Mattheüs allemaal achterlaten om de Heere Jezus te volgen? Maar wat kreeg hij ervoor terug?

 

Vrijdag 26 maart

Meindert Wakker beantwoordt de vraag: Hoe kan je ondanks de drukte van het leven toch Jezus blijven volgen?

Lezen: Johannes 10: 1-11
Vraag om te beantwoorden: De schapen volgen de Goede Herder. Waardoor komt dat? Wat lees je allemaal over de Goede Herder?

 

Zaterdag 27 maart

Henk Bakker beantwoordt de vraag: Wat betekent het voor jou om als vreemdeling hier op aarde te leven?

Lezen: Openbaring 14: 1-7 & Hebreeën 11: 13-16
Vraag om te beantwoorden: Wie zijn al die mensen die het Lam volgen? Wat staat er over hen geschreven?

 

 

Dagelijks Woord

  • Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de HEERE. -- Zacharia 8:16-17