Zondag 13 Juni 2021

ToegerustGezin organiseert samen met Pieter Zandt Scholengemeenschap een live webinar op D.V. dinsdag 18 mei om 20.00 uur.

Tijdens deze webinar wordt u vanuit verschillende invalshoeken meegenomen rond het thema ‘vorming en mediagebruik’. Het accent ligt op hoe in gesprek te gaan met onze jongeren over lastige thema’s, zoals bijvoorbeeld mediagebruik. Hoe geven we dat in ons gezin vorm? Welke keuzes zijn er en wat sluit aan bij uw gezinssituatie en bij uw kind?

 U krijgt als opvoeders ook de gelegenheid om anoniem vragen te stellen die live in de webinar beantwoord worden.

Wij nodigen u van harte uit om aan dit webinar deel te nemen. Via onderstaande video wordt u alvast warm welkom geheten! Deelname aan het webinar op 18 mei is kosteloos en kan via: https://www.pieterzandt.nl/vorming-en-mediagebruik

We stellen het zeer op prijs wanneer u, door deze informatie te delen, mee zou willen werken aan het stimuleren van Bijbels verantwoord mediagebruik binnen onze gezinnen. Bij voorbaat heel hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens stuurgroep en regiocommissies ToegerustGezin.nu

Bert-Jan Pleijsier

 

Dagelijks Woord

  • Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. -- Jesaja 40:10-11