Woensdag 18 Mei 2022

 Alle broeders die als kandidaat op de lijst staan voor de ambtsdragersverkiezingen worden maandag 11 april tussen 20:00 en 21:00 uur verwacht op adres pyramideweg 11. Hier zal een foto genomen worden en een paar vragen gesteld worden over wie je bent en wat je doet. Op deze manier krijgt de gemeente een beeld en een indruk van deze broeders.

Als je verhinderd bent, graag even z.s.m. contact opnemen met Marga Kater (06 23025598) om een ander moment af te stemmen.

Dagelijks Woord

  • Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de HEERE. -- Zacharia 8:16-17