Woensdag 18 Mei 2022

Nadat we twee jaar geen jongerenkampen meer konden organiseren zijn we momenteel weer volop aan de slag. Binnenkort gaat het kamp 13+ maar ook de voorbereidingen voor kamp 16+ zijn in volle gang.

Het belooft weer een prachtig weekend te worden met een leuke groep jongeren waarmee we na willen denken over het thema 'Hoop doet leven'. Heb jij je al aangemeld of voor de ouders onder ons die dit lezen: heeft jouw zoon of dochten zich al aangemeld?

Kijk hier voor meer informatie en meld je aan!

 

Dagelijks Woord

  • Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de HEERE. -- Zacharia 8:16-17