Woensdag 6 Juli 2022

De kerkenraad maakt u bekend dat ds. Voorwinden heeft bedankt voor het  beroep dat door onze gemeente op hem is uitgebracht. De kerkenraad roept u op om dit besluit biddend te verwerken..  

In de bedankbrief aan onze gemeente schrijft hij onder andere het volgende:

Toch heeft God uiteindelijk heel duidelijk gemaakt dat ik voor het beroep moet bedanken en ik op dit moment trouw moeten blijven aan de Maranatha-gemeente in ‘s-Gravenzande. Vanaf deze plaats wil ik iedereen die heeft meegeleefd heel hartelijk bedanken. Het overweldigende aantal e-mails, appjes en kaarten heeft ons heel goed gedaan! Het is bijzonder om te weten dat er velen voor ons gebeden hebben of de Koning van de Kerk de weg duidelijk zou maken. We zijn daarin niet beschaamd uitgekomen, al kan dit allerlei verschillende gevoelens bij mensen oproepen. We hopen en bidden dat de vacante plaats spoedig ingevuld zal worden door één van Gods dienstknechten.

We wensen hem en zijn gezin Gods zegen toe in de bearbeiding van zijn huidige Maranatha gemeente te 's-Gravenzande.

Dagelijks Woord

  • En de schriftgeleerden en de farizeeën, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat is het, dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. -- Marcus 2:16-17