Woensdag 7 December 2022

De zomervakantie komt al in zicht en dus zijn we als zondagsschool ook bezig met het afronden van het seizoen. Sommige kinderen nemen dit jaar afscheid van de zondagsschool. Zij hebben een uitnodiging ontvangen om D.V. aanstaande zaterdag (2 juli) deel te nemen aan een zeskamp en een afscheidsdienst in de Maranathakerk. 

De zeskamp begint om 11 uur en de kinderen worden rond half elf verwacht op het terrein van Karcher (Spijk 3). Om 19:30 begint de afscheidsdienst in de Maranathakerk. Allen van harte uitgenodigd. 

Zondag 3 juli hebben we de laatste keer zondagsschool. De 12-jarigen hebben deze zondag vrij maar alle andere kinderen worden voor de laatste keer dit seizoen op de bekende scholen verwacht. 

Iedereen alvast een fijne vakantie! 

Met vriendelijke groeten,

het zondagsschoolbestuur

Dagelijks Woord

  • Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. -- Efeziers 3:20-21