Zaterdag 8 Augustus 2020

Hieronder staan de schriftlezingen vermeld die D.V. als basis dienen voor de prediking van komende zondag in de drie kerkgebouwen. Op deze manier kunt u, in biddend opzien, de kerkdienst voorbereiden.

Collecten: 1e collecte Onderling Advies en Bijstand, 2e collecte voor de kerk.


Zondag 09 augustus 2020


Uitnodiging ontvangen? 

In verband met de strenge RIVM-maatregelen mogen er slechts een beperkte aantal gemeenteleden uitgenodigd worden. Heeft u via de mail een uitnodiging ontvangen en heeft u uw komst bevestigd? Dan bent u van harte welkom. Andere gemeenteleden worden uitgenodigd de dienst mee te kijken via de bekende live stream. 

Heeft u zich nog niet geregistreerd? Doe dat alsnog. Klik hier!
Bezoekt u een van de bijzondere diensten (doop- en belijdenisdienst). Wilt u zich dan ook registreren? Klik hier. 

Aanwijzingen opvolgen

Nu we de kerkdiensten weer mogen bezoeken willen wij u vragen of u de aanwijzingen van de diakenen en andere vrijwilligers wilt opvolgen. De huisregels kunt u lezen op deze site. Klik hier.

Collecten 

De collecten voor aanstaande zondag zijn: 1e collecte Onderling Advies en Bijstand, 2e collecte voor de kerk. De collecte kunt u op de gebruikelijke digitale weg overmaken (klik op banner hieronder). De collecten wordt evenredig over beide bestemmingen verdeeld

 

Maranathakerk

Klik hier om de kerkdienst online te volgen 

10.00 uur ds. H. Korving. Schriftlezing volgt later 
17.00 uur ds. H. Polinder. Schriftlezing volgt laterSchuilplaats

Klik hier om de kerkdienst online te volgen

10.00 uur stud. W.J. vd Velde. Deut.15:7-11 en Lukas 16:14-31
17.00 uur ds. H. Korving. Schriftlezing volgt later 

Thema preek morgendienst student Van de Velde: De kloof in tijd en eeuwigheid
1. Een grote kloof
2. Een eeuwige kloof
3. Een overbrugbare kloof

 Immanuelkerk

Klik hier om de kerkdienst online te volgen

10.00 uur ds. H. Polinder. Schriftlezing volgt later
17.00 uur stud. W.J. vd Velde. Deut.15:7-11 en Lukas 16:14-31

Thema preek middagdienst student Van de Velde: De kloof in tijd en eeuwigheid
1. Een grote kloof
2. Een eeuwige kloof
3. Een overbrugbare kloof


 

Dagelijks Woord