Zondag 21 Januari 2018

Hieronder staan de schriftlezingen vermeld die D.V. als basis dienen voor de prediking van komende zondag in de drie kerkgebouwen. Op deze manier kunt u, in biddend opzien, de kerkdienst voorbereiden.

Collecten: 1e collecte voor Theologische Universiteit Apeldoorn, 2e collecte voor de kerk


Zondag 20 januari 2018

 

Bediening Heilige Doop 

In de middagdienst wordt in de Immanuelkerk de Heilige Doop bediend aan:

Hanneke, dochter van Marinus en Adriana ten Napel, De Noord 74
Tessa Anna, dochter van Toon en Hester Meun, Amaliahof 39
Benjamin, zoon van Klaas en Danielle de Boer, Hoepel 1
Bastiaan Lambertus Maatheus, zoon van Klaas en Jannie Baarssen, Jol 5
Auke, zoon van Jacob en Jacolien Bakker, Jol 4
Emma Marit Mattanja, dochter van Klaas en Willeke Verbaan, Bergeend 42

   


Maranathakerk

10.00 uur ds. H. Polinder. Schriftl. 2 Kon.18:13-37
17.00 uur ds. C. Westerink. Schriftl. Markus 1: 21-39

Thema preek morgendienst ds. Polinder: Het vertrouwen op de Heere
1. hoe het vertrouwen wordt bestreden
2. hoe het vertrouwen op de proef wordt gesteld
 


Schuilplaats

10.00 uur ds. C. Westerink. Schriftl. Markus 1: 21-39
17.00 uur ds. H. Korving. Schriftl. 1 Korinthe 15:35-58

Thema preek middagdienst ds. Korving (Zondag 17 HC) Christus' opstanding
1. de aard van Zijn opstanding
2. Het doel van Zijn opstanding
3. De kracht van Zijn opstanding
4. De hoop door Zijn opstanding


Immanuelkerk

10.00 uur ds. H. Korving. Schriftl. Joh. 1 : 35 – 52
17.00 uur ds. H. Polinder. Schriftl. Romeinen 6:1-14

Thema preek morgendienst ds. Korving (tekst v. 46-50): De roeping van Nathanael
Het eenvoudige middel
De diepe bron
De rijke vrucht

Thema preek middagdienst ds. Polinder (Zondag 16 HC): De betekenis van de dood van Christus
1. voor het sterven van de gelovige
2. voor het leven van de gelovige
3. voor de aangevochten gelovige
 


 

Oppasdiensten

De oppasdiensten voor komende zondag in de diverse kerkgebouwen. Klik hier.

Zondagsschool:

Voor de te leren psalmen en de tekst voor de diverse groepen maakt zondagsschool gebruik van de methode van het LCJ. Klik hier. In linkermenu staan diverse groepen vermeld. 

NIEUW: Nieuw de te leren psalm in gebarentaal (speciaal voor de kinderen met communicatieproblemen, slechthorend of die doof zijn). Klik hier

Puzzelhoek:

Voor de kinderen staat er iedere keer een puzzel in het kerkblad. Attendeer uw (klein) kinderen daar eens op. Klik hier

 

Dagelijks Woord

  • Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. -- Psalmen 3:4-5