Maandag 25 Maart 2019

De orgelcommissie organiseert aanstaande zaterdag DV een kerstconcert in de Immanuelkerk. Aan dit concert werken het Christelijk Mannekoor Salvatori en Jong Gemengd Koor Immanuel mee. Lourens Schaak neemt plaats achter het orgel. Harm Hoeve en Jorrit Woudt bespelen de piano. 

Een ieder is van harte uitgenodigd. Het concert begint om 19.30 uur. Er zal worden gecollecteerd voor het orgelfonds.Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13