Donderdag 17 Januari 2019

De orgelcommissie organiseert aanstaande zaterdag DV een kerstconcert in de Immanuelkerk. Aan dit concert werken het Christelijk Mannekoor Salvatori en Jong Gemengd Koor Immanuel mee. Lourens Schaak neemt plaats achter het orgel. Harm Hoeve en Jorrit Woudt bespelen de piano. 

Een ieder is van harte uitgenodigd. Het concert begint om 19.30 uur. Er zal worden gecollecteerd voor het orgelfonds.Dagelijks Woord

  • Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn. -- 1 Tessalonicenzen 5:4-6