Donderdag 17 Januari 2019

Er waait een gure wind en het is donker. Maar gelukkig heeft de groep een vuurkorf met knappend vuur, een gitaar en een Bijbel. Rondom het vuur en het Woord spreekt Kees van Vianen, directeur van het LCJ, met zes jongeren over leven met God in een wereld die vaak donker is. 

Kees van Vianen leest samen met de jongeren Jesaja 64:1: „Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij neerkwaamt,dat de bergen van Uw aangezicht vervloten”. 

Hieronder de eindejaarsvideo van het LCJ. 


 

Dagelijks Woord

  • Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn. -- 1 Tessalonicenzen 5:4-6