Maandag 25 Maart 2019

Er waait een gure wind en het is donker. Maar gelukkig heeft de groep een vuurkorf met knappend vuur, een gitaar en een Bijbel. Rondom het vuur en het Woord spreekt Kees van Vianen, directeur van het LCJ, met zes jongeren over leven met God in een wereld die vaak donker is. 

Kees van Vianen leest samen met de jongeren Jesaja 64:1: „Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij neerkwaamt,dat de bergen van Uw aangezicht vervloten”. 

Hieronder de eindejaarsvideo van het LCJ. 


 

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13