Donderdag 30 Maart 2023

De aardbevingen in Syrië en Turkije eisen al duizenden levens. Tienduizenden mensen zijn gewond, de ravage is enorm. Heel veel woningen zijn beschadigd. Behalve opvang is er dringend behoefte aan alle soorten noodhulp: voedsel, medicatie, schoon drinkwater, dekens en beschutting tegen de winterse weersomstandigheden.

De omvang van de ramp is enorm. Mensen blijven buiten op de straat, in de kou. Ze zijn bang voor nieuwe aardbevingen, ze durven niet bij opvanglocaties naar binnen te gaan. In Aleppo wonen ook veel ouderen, die niet zelf weg kunnen komen uit hun huizen. Hulp is zeer dringend nodig!  

A.s. zondag willen we de eerste collecte bestemmen voor noodhulp aan het getroffen gebied. Wilt u liever een bedrag per bank overmaken dan kan dit op het bankrekeningnr. van de diaconie NL75ABNA0483217514.

We gaan de collecte overmaken naar het Christelijk noodhulp Cluster aardbeving.
Dit is een samenwerking van 6 christelijke hulporganisaties. https://christelijknoodhulpcluster.nl/

Hartelijk dank voor uw hulp.

Dagelijks Woord