Zaterdag 20 Juli 2019

Zoals u weet, zijn er op de haven aan het begin van de Dormakade, waar normaliter de Evangelisatietent stond, bouwwerkzaamheden. Hier wordt een nieuw toiletgebouw en Tourist Info gerealiseerd. Daardoor is er geen ruimte voor de Evangelisatietent. Door andere activiteiten is er volgens de gemeente verder ook geen andere locatie mogelijk en krijgen we geen vergunning om de tent dit jaar te plaatsen. Als commissie hebben we de afgelopen tijd intensief contact gehad met de gemeente Urk, maar helaas kunnen we dit jaar geen Evangelisatietent plaatsen of iets op dat gebied organiseren. 

Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders een nieuw Evenementenbeleid 2019-2022 vastgesteld. In dit nieuwe beleid worden nog maar een beperkt aantal evenementen toegelaten op het haventerrein.

De reden hiervan is de toegenomen parkeerdruk door inwoners (als gevolg van de blauwe zone) en toeristen. De Evangelisatietent past niet binnen de toegestane evenementen op het haventerrein, daardoor is het ook onzeker of er volgend jaar of in de toekomst nog ruimte is om Tentevangelisatie te organiseren. Tot onze grote spijt kunnen we dit jaar dus niet Evangeliseren vanuit de 'witte Tent' en samenkomsten houden.

Echter, het folderevangelisatiewerk gaat 's avonds wel gewoon door vanaf week 29 t/m 34. Wilt u meedoen met folderevangelisatie, dan kunt u zich bij onderstaande personen opgeven. Tot slot willen we u vragen om te bidden voor het college van burgemeester en wethouders om toch een mogelijkheid te creëren om in de toekomst weer een Evangelisatietent te plaatsen en voor de voortgang van het evangelisatiewerk.

Informatie is verder ook te vinden op www.geloofenleven.nl
Namens de Evangelisatiecommissie,
Arend van Dijk 06 40169570
Johan Romkes 06 51910286 

Dagelijks Woord

  • Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede. -- 2 Petrus 3:13-14