Donderdag 11 Augustus 2022

Hieronder staan de vragen van les 9 over de zonde.


Zonde is de grote ‘kapotmaker’. Het betekent dat de mens de relatie met God en de naaste doelbewust vernietigt.

Vraag 1 : Wat is zonde?
Zonde maakt de relatie stuk tussen God en mens.

Vraag 2: Wat zijn andere woorden voor zonde?
Ongehoorzaamheid, overtreding, wantrouwen

Vraag 3: Wat is het gevolg van de zonde?
Dat we onze doel missen : het eren van God.

Meer weten over het onderwerp? Klik hier

Dagelijks Woord

  • Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden. Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? -- Marcus 8:35-36