Donderdag 11 Augustus 2022

Hieronder staan de vragen van les 11 over de Heere Jezus Christus

Vraag 1. Wat betekent de naam Christus?
Gezalfde.
Deze zalving betekent
- dat Hij door Zijn Vader is aangesteld
- en door de Geest toegerust
- tot Zijn drievoudig ambt
- van Profeet, Priester en Koning.

Vraag 2
Wat houdt dit drievoudig ambt in?
- Als Profeet verkondigt Hij de verlossing
- Als Priester brengt Hij de verlossing tot stand
- Als Koning schenkt Hij de verlossing en bewaart ons erbij.

Meer weten over het onderwerp? Klik hier

 

 

Dagelijks Woord

  • Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden. Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? -- Marcus 8:35-36