Donderdag 11 Augustus 2022

 

Hieronder staan de vragen van les 13 over de hel.


Vraag 1. Wat bedoelen we met de helse smart?
Voor eeuwig zijn
* onder de toorn van God vanwege onze zonden,
* zonder Gods liefde, genade en nabijheid,,
* en met de duivel en de demonen.

Vraag 2. Wat betekent Christus’ nederdaling in de helse smart voor jou?
Dat Christus mij door Zijn onuitsprekelijke benauwdheid en helse kwelling op het kruis mij van de helse smart verlost.

Meer weten over het onderwerp? Klik hier

 

 

 

 

 

Dagelijks Woord

  • Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden. Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? -- Marcus 8:35-36