Donderdag 11 Augustus 2022

Hieronder staan de vragen van les 6 over de wedergeboorte. 

Hieronder staan de vragen van les 5 over de roeping.  

Hieronder staan de vragen van les 4 over het gebed.

Dagelijks Woord

  • Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden. Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? -- Marcus 8:35-36