Maandag 8 Maart 2021

De Chr. Ger. kerk "De Schuilplaats" is gebouwd in 1986 op de plaats van de in 1985 afgebrande noodkerk. In deze kerk werd gebruik gemaakt van een elektronicum. Ook in de nieuwe Schuilplaats is in verband met het hoge vochtgehalte na de bouw de eerste 2 jaar een elektronicum gebruikt.

Hierna kon dus over worden gegaan op de plaatsing van een "echt" orgel. Na vergelijkend onderzoek en de ervaringen met het orgel in de Maranathakerk werd op advies van Harry Hamer besloten een mechanisch sleeplade orgel te laten bouwen. Als bouwer werd Hendriksen & Reitsma te Nunspeet uitgekozen. Van deze orgelbouwer is bekend dat ze degelijk werk leveren.

Deze bouwer bleek een schitterende orgelkas in opslag te hebben. Deze was afkomstig van een eenklaviers orgel dat P.C. Bik in 1898 voor een vrijmetselaarsloge in 's Gravenhage bouwde. Na overleg is deze kas aangekocht en gerestaureerd, waarbij tevens de kas naar achteren toe is uitgebreid voor plaatsing van het pedaal. Bij deze gelegenheid zijn zowel de beide vleugelstukken als de bekroning van de middelste toren vervaardigd. In 's Gravenhage kon deze bekroning nl. niet geplaatst worden in verband met de hoogte van het dak. De prestant 8' van het hoofdwerk staat in het front, dit pijpwerk dateert nog uit 1898.


Het orgel heeft de volgende dispositie:

Hoofdwerk:

Bovenwerk:

Pedaal:

Speelhulpen:

Prestant 8'

Baarpijp 8'

Subbas 16'

Koppel Pedaal + Hoofdwerk

Bourdon 16'

Viola 8'

Open fluit 8'

Koppel Pedaal + Bovenwerk

Holpijp 8'

Salicet 4'

Octaaf 4'

Koppel Hoofdwerk + Bovenwerk

Octaaf 4'

Roerfluit 4'

Bazuin 16'

Tremulant Hoofdwerk

Fluit 4'

Quintfluit 2 2/3'

Trompet 8'

Tremulant Bovenwerk

Quint 2 2/3'

Woudfluit 2'

Octaaf 2'

Terts 1 3/5'

Cornet V

Flageolet 1'

Mixtuur V

Dulciaan 8'

Trompet 8'




Dagelijks Woord

  • Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. -- Romeinen 11:34-36