Woensdag 26 Februari 2020
Winteravondlezing
Woensdag 26 Februari 2020, 20:00 - 21:30
Contact Commissie Winteravondlezing

 

Thema: De Koningen van Juda

- Geschiedenissen over koningen van Juda
- Lessen en toepassingen ook naar deze tijd
- Heilsgeschiedenis: de grote Zoon van David, aan Wie God de troon van Zijn Vader geven zou

Lezingen
13 november: Koning Asa Ds. K. Visser
11 december: Koning Josafat Ds. A. Hoekman
22 januari: Koning Joas Ds. H. Bezemer
26 februari: Koning Manasse Ds. M. Klaassen
26 maart: Koning Josia Ds. P. de Vries

 

Locatie Pnielkerk

Dagelijks Woord

  • Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. -- Filippenzen 2:5-8