Donderdag 9 April 2020
Winteravondlezing
Donderdag 26 Maart 2020, 20:00 - 21:30
Contact Commissie Winteravondlezing

 

Thema: De Koningen van Juda

- Geschiedenissen over koningen van Juda
- Lessen en toepassingen ook naar deze tijd
- Heilsgeschiedenis: de grote Zoon van David, aan Wie God de troon van Zijn Vader geven zou

Lezingen
13 november: Koning Asa Ds. K. Visser
11 december: Koning Josafat Ds. A. Hoekman
22 januari: Koning Joas Ds. H. Bezemer
26 februari: Koning Manasse Ds. M. Klaassen
26 maart: Koning Josia Ds. P. de Vries

 

Locatie Pnielkerk

Dagelijks Woord

  • Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13