Vrijdag 25 September 2020
Winteravondlezing
Donderdag 26 Maart 2020, 20:00 - 21:30
Contact Commissie Winteravondlezing

 

Thema: De Koningen van Juda

- Geschiedenissen over koningen van Juda
- Lessen en toepassingen ook naar deze tijd
- Heilsgeschiedenis: de grote Zoon van David, aan Wie God de troon van Zijn Vader geven zou

Lezingen
13 november: Koning Asa Ds. K. Visser
11 december: Koning Josafat Ds. A. Hoekman
22 januari: Koning Joas Ds. H. Bezemer
26 februari: Koning Manasse Ds. M. Klaassen
26 maart: Koning Josia Ds. P. de Vries

 

Locatie Pnielkerk

Dagelijks Woord

  • Wie op den wind acht geeft, die zal niet zaaien, en wie op de wolken ziet, die zal niet maaien. Gelijk gij niet weet, welke de weg des winds zij, of hoedanig de beenderen zijn in den buik van een zwangere vrouw, alzo weet gij het werk Gods niet, Die het alles maakt. -- Prediker 11:4-5