Woensdag 8 Februari 2023
Kamp 2009
2013
2014
2012
Kamp 2017...
 
 

Dagelijks Woord

  • Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. -- Hebreeen 2:10