Woensdag 8 Februari 2023
Schaatsen...
Schaatsen...
BBQ 2014
Kamp 13+
Kamp 16+
 
 

Dagelijks Woord

  • Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. -- Hebreeen 2:10