Vrijdag 1 December 2023

De agenda voor de eerste vergaderweek van de generale synode is bekend. De vergaderingen beginnen op D.V. 1 oktober. In deze week worden onder andere de rapporten van deputaten eenheid gereformeerde belijders, evangelisatie en onderlinge bijstand en advies besproken.

Agenda vergaderweek 1 (1 t/m 4 oktober)

Dinsdag 1 oktober:

10.00 - 12.15 uur Instructie/vragenbeantwoording digitalisering synodewerk
Verhouding tot de Gereformeerde Bond (11.00 uur)
13.30 - 17.15 uur Rapport deputaten onderlinge bijstand en advies
Nationale Synode, Contactorgaan Gereformeerde Gezindte, Raad van Kerken
Verhouding tot de Gereformeerde Gemeenten, Hersteld Hervormde Kerk
19.00 - 21.00 uur Rapport deputaten kerkjeugd en onderwijs

Woensdag 2 oktober:

09.15 - 12.15 uur Rapport deputaten kerk en Israël
Rapport deputaten radio- en televisiediensten
13.30 - 17.15 uur Rapport deputaten emeritikas
Evaluatie nieuwe emeritaatsregeling
19.00 - 21.00 uur Rapport deputaten geestelijke verzorging militairen
Rapport deputaten pastoraat in de gezondheidszorg
Rapport deputaten jaarboek

Donderdag 3 oktober:

09.15 - 12.15 uur Rapport curatorium TUA
Rapport raad van toezicht TUA
Rapport studie- en stimuleringsfonds
13.30 - 17.15 uur Verlening emeritaat aan prof.dr. A. Baars
Benoeming kerkelijke docenten (besloten vergadering)
19.00 - 21.00 uur Rapport deputaten evangelisatie

Vrijdag 4 oktober:

09.15 - 12.15 uur Rapport klachtencommissie
Rapport beroepscommissie
Reglement geschillencommissie
Rapport deputaten kerkelijke archieven
13.30 - 17.15 uur Besloten vergadering

Bovenstaande is nadrukkelijk een voorlopige agenda. Mochten er belangrijke wijzigingen zijn dan zal zo mogelijk de agenda aangepast worden.

Dagelijks Woord

  • Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet kennen, Die Mij gezonden heeft. -- Johannes 15:20-21