Donderdag 11 Augustus 2022

In het noorden van Schotland woonde een man die voor z’n beroep eieren zocht op de klippen van de eilanden ten noorden van Schotland. Aan een hoog gelegen rotspunt maakte hij een touw vast, waaraan hij afdaalde op lager gelegen klippen; die klippen waren nog altijd een vijfhonderd meter boven de zee.

Toen hij een paar minuten gezocht had naar eieren, merkte hij dat het touw waarlangs hij weer naar boven moest klimmen, door de wind van hem afwaaide. Als hij wachtte, zou het niet meer mogelijk zijn naar boven te komen. Hij strekte zijn handen uit, maar kon het touw niet meer grijpen. Nog een poging, maar weer miste hij. Spoedig zou het te laat zijn. Er bleef hem niets anders over dan naar het touw te springen om het te grijpen.


Hij hinkte op twee gedachten. Als hij misgreep, zou hij in de diepte storten. Nog een windvlaag bracht het touw weer in de buurt waar hij stond. Hij waagde de sprong, klemde er zich aan vast, en bereikte veilig de top van de rots. Daar viel hij op de knieën, en dankte hij God.

Ziet je de toepassing? Waar je je nu bevindt? Je staat op een gevaarlijke rotsrand. Je houdt je bezig met het verzamelen van vogeleieren, met onzinnige dingen die afbreken zodra je ze aangrijpt.

Het koord van de behoudenis is nu tot je neergelaten. En je wordt uitgenodigd de hoop der zaligheid aan te grijpen. Christus is je voorgesteld. “O”, zegt iemand, “dan moet ik de plek waar ik nu sta verlaten.” Inderdaad, je moet de wereld verlaten. “Moet ik dan op Christus alleen vertrouwen, op niemand anders?” Precies! Je moet Christus aanroepen. Wil je nog treuzelen? God verhoede het! Ben je een zondaar die op twee gedachten hinkt?

Grijp Christus aan en houdt je aan Hem vast. Laat Hem niet gaan. Zijn armen zijn niet vermoeid. Hij heeft nog nooit een bidder laten staan.

Met deze Uitsmijter laten we je aan jezelf over. Stel niet uit, verlies geen tijd. Zoek God. Houd deze tekst in gedachten, die zovelen tot troost geweest is: “Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden.”

Dagelijks Woord

  • Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden. Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? -- Marcus 8:35-36