Donderdag 4 Maart 2021

Ook aan jullie is natuurlijk gedacht in de gemeenteweek. Jullie zijn een groot onderdeel van onze gemeente en daarom organiseren wij op vrijdagavond 13 september 2013 een jongerenavond in de zaal aan het Hoornse Hop 1k.

In tegenstelling tot eerdere berichten heeft de avond nu het thema: Het ultieme geschenk. Op deze avond we met elkaar in gesprek over de film ‘The ultimate gift’. Een indrukwekkende film, die we samen gaan kijken en waar een mooie boodschap in verwerkt is.

Natuurlijk zullen we ook gezellig samen zijn deze avond. Kom jij ook? Neem vrienden en bekenden mee. Dit wordt een avond die je niet snel zult vergeten. Mis het niet en geef je snel op via de website!

Ps. Om de onkosten te drukken vragen we een vrijwillige bijdrage voor deze avond

Dagelijks Woord

  • Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid. -- 1 Korintiers 3:18-19