Donderdag 4 Maart 2021

Voor het overgrote deel van de activiteiten hoef je je niet vooraf aan te melden. Toch zijn er activiteiten waar dit wel voor nodig is (i.v.m. bestellen van eten etc.)

Hieronder kunt u zich aanmelden voor die activiteiten

Dagelijks Woord

  • Niemand bedriege zichzelven. Zo iemand onder u dunkt, dat hij wijs is in deze wereld, die worde dwaas, opdat hij wijs moge worden. Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid. -- 1 Korintiers 3:18-19