Maandag 15 April 2024

Wij als gemeentekring De Schakel zijn op zoek naar broeders en zusters die mee willen helpen met het bezoeken van ouderen, alleenstaanden, zieken en rouw dragende families.  Maar we gaan ook gezellig op kraambezoek in gezinnen waar het eerste kindje wordt geboren of bij gemeenteleden die een jubileum te vieren hebben.

We zijn een verlengstuk van het diaconale werk van de kerk en vallen ook onder verantwoording van de diaconie. We willen gehoor geven aan de oproep uit  Johannes 13:34-35

“Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander” 

Aan de opdracht om elkaar lief te hebben kan iedereen op zijn eigen manier invulling geven, door bijvoorbeeld praktische hulp te bieden door iemand te begeleiden bij een ziekenhuisbezoek of met iemand te wandelen. Maar ook door bezoeken af te leggen en contact te onderhouden met gemeenteleden die het moeilijk hebben of ziek zijn geweest. Je bepaalt zelf wie je bezoeken wilt in overleg met het wijkhoofd. Ook kun je zelf bepalen hoeveel bezoeken je doet, want niet iedereen beschikt immers over dezelfde hoeveelheid tijd.

Vooral in de Maranathawijk en de Immanuelwijk hebben we mensen nodig. Dus lijkt het je leuk om op deze manier mee te bouwen in onze gemeente neem dan contact met ons op via onderstaande mailadressen of telefoonnummers.

Gemeente zijn doen we samen!

Annemarie Ras
Tel: 0631196205
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Greetje Koffeman
Tel: 0612118850
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dagelijks Woord

  • Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt. Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve. Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt. -- Johannes 15:15-17