Vrijdag 1 Maart 2024

De kerkenraad is, met het oog op de aanstaande uitdiensttreding van br. Jan Post, op zoek naar een pastoraal jongerenwerker. Deze zal als ouderling in de gemeente worden bevestigd, werkt samen met de predikanten en (jeugd)ouderlingen en legt van zijn werkzaamheden verantwoording af aan de kerkenraad.

De taken van de jongerenwerker omvatten onder meer het volgende: 

- begeleidt het huidige jongerenpastoraat en jeugdwerk en breidt dit uit; 
- bezoekt en begeleidt jongeren in situaties van ziekte, rouw, gezinsspanningen e.d.;
- bezoekt en begeleidt jongeren die bijzondere zorg nodig hebben; en 
- bezoekt en begeleidt rand- en onkerkelijke jongeren. 

De pastoraal jongerenwerker dient aan de volgende functie-eisen te voldoen: 

- heeft de Heere en Zijn gemeente hartelijk lief en heeft een hart voor jongeren; 
- onderschrijft de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord en de drie Formulieren van Enigheid; 
- is belijdend lid van onze gemeente; 
- heeft HBO werk- en denkniveau en heeft een relevante opleiding gevolgd op het gebied van
  pastoraat, onderwijs of pedagogiek of is bereid om zich op dit punt te laten bijscholen;
 
- heeft goede communicatieve vaardigheden; 
- heeft kennis van en ervaring met, de leefwereld van jongeren in deze tijd; en 
- is in staat om het verschil tussen pastoraat en hulpverlening te onderscheiden. 

Arbeidsvoorwaarden: 

Vooralsnog gaat het om een functie van 20 uur per week. Voor de salariëring en de secundaire arbeidsvoorwaarden volgen wij de richtlijnen van de Commissie van Beheer; conform de CAO van de PKN voor kerkelijk werkers. 

Sollicitatieprocedure: 

Inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij ds. J. van Vulpen, Steenbank 15, 06-45193051, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief voorzien van een curriculum vitae richten tot ds. J. van Vulpen, bij voorkeur per e-mail.
De uiterste inzenddatum hiervoor is
vrijdag 23 februari 2024. 

Dagelijks Woord

  • Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. -- Efeziers 6:13-17