Maandag 15 April 2024

Namens de werkgroep communicatie willen wij iedereen bedanken die de enquête over de informatieverstrekking binnen de kerk heeft ingevuld. De enquête is ruim 400 keer ingevuld door jong en oud. Ook zijn er heel veel tips en suggesties binnengekomen, hartelijk dank hiervoor. We gaan de resultaten bekijken en hopen hieruit een passend advies te kunnen geven over hoe de verschillende communicatiemiddelen het beste ingezet kunnen worden binnen onze gemeente. We hopen u hier binnenkort meer over te vertellen.

 

 

Dagelijks Woord

  • Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt. Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve. Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt. -- Johannes 15:15-17