Woensdag 12 Juni 2024

Donderdag 6 juni 2024 vindt er een gemeenteavond plaats waar u als gemeente wordt geïnformeerd over het convent en wat het standpunt van de kerkenraad is. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Wilt u vooraf uw vragen sturen aan de scriba. U kunt dat doen tot uiterlijk woensdagmiddag 17:00 uur. 

De avond begint om 20:00 en wordt gehouden in de Schuilplaats. Iedereen, dus broeders én zusters, belijdende leden en belangstellende doopleden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Dagelijks Woord

  • Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. -- Jeremia 31:33-34