Donderdag 6 Oktober 2022

Catechisaties 2022-2023

Vanaf DV 26 september 2022 starten de catechisaties weer. De catechese is de plek waar we nadenken en leren over wat we als kerk, maar ook persoonlijk, belijden van wat we geloven. Het is de plek waar je samen met andere jongeren leert, maar ook elkaar ontmoet binnen de kerk.

 Tot en met 16 jaar gebeurt dit naast de predikant met behulp van een mentor. Zij lopen meerdere jaren met jou als jongere mee in een relatief kleine groep. We hopen hiermee de onderlinge band te stimuleren en te versterken.

 Vanaf 17 jaar heb je nog wel contact met de mentor, maar vind de catechese helemaal plaats door de predikant. De indeling vind je hier. We hopen samen op een leerrijk seizoen onder Gods zegen.

Dagelijks Woord

  • Het is beter te horen het bestraffen des wijzen, dan dat iemand hore het gezang der dwazen. Want gelijk het geluid der doornen onder een pot is, alzo is het lachen eens zots. Dit is ook ijdelheid. -- Prediker 7:5-6