Vrijdag 1 Maart 2024

Lieve familie en vrienden,

Het is bijna een jaar geleden dat we een nieuwsbrief verstuurd hebben. Onze verontschuldigingen dat we jullie zo slecht op de hoogte houden. In deze uitgave willen we een paar dingen delen van het afgelopen jaar, en vertellen over onze plannen voor 2024.
Hartelijke groeten, Hessel en Coby

klik hier om de nieuwsbrief te lezen

 

 

Dagelijks Woord

  • Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. -- Efeziers 6:13-17