Woensdag 29 Mei 2024

Hieronder staan de vragen van les 7 over het geloof.


Vraag 1: Wat is geloof?

Geloof is een gave van God, die Hij door de Heilige Geest in je hart werkt. Een vast vertrouwen in Gods genadige ontferming door het offer van Jezus Christus, ook voor jou.

Vraag 2: Waarom is het geloof noodzakelijk?
Wie tot God komt moet geloven dat Hij is en een Beloner is van hen die Hem zoeken. (Hebr. 11,6).

Meer weten over dit thema? Klik hier


Dagelijks Woord

  • Maar ik zal uitzien naar den HEERE, ik zal wachten op den God mijns heils; mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin! wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan; wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de HEERE mij een licht zijn. -- Micha 7:7-8