Donderdag 11 Augustus 2022

Hieronder staan de vragen van les 7 over het geloof.


Vraag 1: Wat is geloof?

Geloof is een gave van God, die Hij door de Heilige Geest in je hart werkt. Een vast vertrouwen in Gods genadige ontferming door het offer van Jezus Christus, ook voor jou.

Vraag 2: Waarom is het geloof noodzakelijk?
Wie tot God komt moet geloven dat Hij is en een Beloner is van hen die Hem zoeken. (Hebr. 11,6).

Meer weten over dit thema? Klik hier


Dagelijks Woord

  • Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden. Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? -- Marcus 8:35-36