Woensdag 8 Februari 2023

Hieronder staan de vragen van les 8: de bekering

Vraag 1. Wat is bekering?

Bekering is :

  1. Inkeren tot jezelf
  2. je afkeren van de zonde
  3. terugkeren tot God

                                  

Vraag 2. Waaraan herken je de bekering?

De bekering brengt een verandering teweeg :

  1. in je hart en gedachten
  2. in je nieuwe levenswandel

Meer weten over het onderwerp? Klik hier

 

 

 

Dagelijks Woord

  • Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. -- Hebreeen 2:10