Donderdag 11 Augustus 2022

Hieronder staan de vragen van les 8: de bekering

Vraag 1. Wat is bekering?

Bekering is :

  1. Inkeren tot jezelf
  2. je afkeren van de zonde
  3. terugkeren tot God

                                  

Vraag 2. Waaraan herken je de bekering?

De bekering brengt een verandering teweeg :

  1. in je hart en gedachten
  2. in je nieuwe levenswandel

Meer weten over het onderwerp? Klik hier

 

 

 

Dagelijks Woord

  • Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden. Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? -- Marcus 8:35-36