Donderdag 11 Augustus 2022

Hieronder staan de vragen van les 10 over genade.

Vraag 1. Wat is genade?
Genade is een onverdiende gave van God.
Uit genade krijg ik niet wat ik verdien
en krijg ik wel wat ik niet verdien.

Vraag 2 Hoe is de genade te ontvangen?
Christus heeft de genade verworven.
Alleen wie nederig is van hart kan Gods genade ontvangen.

Meer weten over het onderwerp? Klik hier

 

Dagelijks Woord

  • Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden. Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? -- Marcus 8:35-36