Donderdag 30 Mei 2024

Hieronder staan de vragen van les 10 over genade.

Vraag 1. Wat is genade?
Genade is een onverdiende gave van God.
Uit genade krijg ik niet wat ik verdien
en krijg ik wel wat ik niet verdien.

Vraag 2 Hoe is de genade te ontvangen?
Christus heeft de genade verworven.
Alleen wie nederig is van hart kan Gods genade ontvangen.

Meer weten over het onderwerp? Klik hier

 

Dagelijks Woord

  • Maar ik zal uitzien naar den HEERE, ik zal wachten op den God mijns heils; mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin! wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan; wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de HEERE mij een licht zijn. -- Micha 7:7-8