Donderdag 11 Augustus 2022

Hieronder staan de vragen van les 12 over verlossing.

Vraag 1. Wat is verlossing ?
Dat Christus ons verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed.

Vraag 2. Wat houdt de verlossing in?
Het is verlossing van de zonde in alle opzichten:
- Verlossing van de schuld van de zonde
- Verlossing van de straf van de zonde
- Verlossing van de kracht van de zonde
- Verlossing van alle gevolgen van de zonde.


Meer weten over het onderwerp? Klik hier

 

 

 

 

Dagelijks Woord

  • Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden. Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? -- Marcus 8:35-36