Vrijdag 1 Maart 2024

Hieronder staan de vragen van les 12 over verlossing.

Vraag 1. Wat is verlossing ?
Dat Christus ons verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed.

Vraag 2. Wat houdt de verlossing in?
Het is verlossing van de zonde in alle opzichten:
- Verlossing van de schuld van de zonde
- Verlossing van de straf van de zonde
- Verlossing van de kracht van de zonde
- Verlossing van alle gevolgen van de zonde.


Meer weten over het onderwerp? Klik hier

 

 

 

 

Dagelijks Woord

  • Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. -- Efeziers 6:13-17