Woensdag 8 Februari 2023

Hieronder staan de vragen van les 12 over verlossing.

Vraag 1. Wat is verlossing ?
Dat Christus ons verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed.

Vraag 2. Wat houdt de verlossing in?
Het is verlossing van de zonde in alle opzichten:
- Verlossing van de schuld van de zonde
- Verlossing van de straf van de zonde
- Verlossing van de kracht van de zonde
- Verlossing van alle gevolgen van de zonde.


Meer weten over het onderwerp? Klik hier

 

 

 

 

Dagelijks Woord

  • Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. -- Hebreeen 2:10