Donderdag 30 Mei 2024

Hieronder staan de vragen van les 14 over de heiligheid.

Vraag 1. Wat betekent Gods heiligheid?
God is volmaakt rechtvaardig, liefdevol en zonder zonde.
Hij is heilig in Zijn wezen en in al Zijn werken.

Vraag 2 . Wat betekent onze heiliging?
Dat wij Hoe langer hoe meer de zonde haten en ontvluchten, en hoe langer hoe meer tot eer van God naar Zijn wil gaan leven.

Meer weten over het onderwerp? Klik hier

 

 

 

 

 

 

Dagelijks Woord

  • Maar ik zal uitzien naar den HEERE, ik zal wachten op den God mijns heils; mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin! wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan; wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de HEERE mij een licht zijn. -- Micha 7:7-8