Donderdag 11 Augustus 2022

Hieronder staan de vragen van les 14 over de heiligheid.

Vraag 1. Wat betekent Gods heiligheid?
God is volmaakt rechtvaardig, liefdevol en zonder zonde.
Hij is heilig in Zijn wezen en in al Zijn werken.

Vraag 2 . Wat betekent onze heiliging?
Dat wij Hoe langer hoe meer de zonde haten en ontvluchten, en hoe langer hoe meer tot eer van God naar Zijn wil gaan leven.

Meer weten over het onderwerp? Klik hier

 

 

 

 

 

 

Dagelijks Woord

  • Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden. Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? -- Marcus 8:35-36