Donderdag 11 Augustus 2022

Hieronder staan de vragen van les 15 over rechtvaardigheid


Vraag 1. Wat betekent Gods rechtvaardigheid?
God handelt altijd volstrekt volgens Zijn heilige wil en kent geen onrecht.

Vraag 2 . Wat betekent onze rechtvaardiging?
Dat wij uit genade in een rechte verhouding tot God komen en daarom ook rechtvaardig gaan leven.

Meer weten over het onderwerp? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagelijks Woord

  • Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden. Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? -- Marcus 8:35-36