Donderdag 30 Mei 2024

Hieronder staan de vragen van les 15 over rechtvaardigheid


Vraag 1. Wat betekent Gods rechtvaardigheid?
God handelt altijd volstrekt volgens Zijn heilige wil en kent geen onrecht.

Vraag 2 . Wat betekent onze rechtvaardiging?
Dat wij uit genade in een rechte verhouding tot God komen en daarom ook rechtvaardig gaan leven.

Meer weten over het onderwerp? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagelijks Woord

  • Maar ik zal uitzien naar den HEERE, ik zal wachten op den God mijns heils; mijn God zal mij horen. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin! wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan; wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de HEERE mij een licht zijn. -- Micha 7:7-8