Donderdag 11 Augustus 2022

Hieronder staan de vragen van les 16 over vergeving.

Vraag 1. Wat betekent het dat God onze zonden vergeeft?
Vergeving is dat God om Jezus’ wil onze zonden wegdoet en er nooit meer aan denkt.

Vraag 2. Hoe kan ik vergeving ontvangen?
Door oprecht om vergeving te bidden.

Vraag 3. Wat werkt deze vergeving uit?
Dat ik ook mijn naaste wil vergeven.

Meer weten over het onderwerp? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagelijks Woord

  • Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden. Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? -- Marcus 8:35-36