Vrijdag 1 Maart 2024

Het orgel is in 1965 gebouwd voor de kloosterkerk van het klooster Brakkenstein te Nijmegen door de firma Verschueren te Heythuysen als een twee-klaviers mechanisch orgel met Hoofdwerk, Rugwerk en Pedaal. Aanvankelijk is alleen het Hoofdwerk en het Pedaal geplaatst. Het Rugwerk, dat tijdens de bouw al was voorbereid, is in een later stadium bijgeplaatst.

Sindsdien heeft het instrument de volgende dispositie:

Hoofdwerk

Rugwerk

Pedaal

Prestant 8’

Bourdon 8’

Prestant 16’

Gemshoorn af c0 8’

Prestant 4’

Subbas 16’

Roerfluit 8’

Roerfluit 4’

Octaaf 8’

Octaaf 4’

Vlakfluit 2’

Gedekt 8’

Quintadeen 4’

Larigot 1 1/3’

Superoctaaf 4’

Superoctaaf 2’

Siflet 1’

Mixtuur 3 st

Sesquialter 2 st.

Scherp 3-4 st.

Bazuin 16’

Mixtuur 4-5-6 st

Dulciaan 8’

Schalmei 4’

Dulciaan 16’

Trompet 8’

Koppels:
Hoofdwerk-Rugwerk
Pedaal-Hoofdwerk
Pedaal-Rugwerk

Het instrument is destijds geadviseerd door Katholieke Klokken en OrgelRaad en werd toen gezien als één van de paradepaarden van deze K.K.O.R.
De kas is gemaakt van Irokoteak en is vrijwel onbeschadigd.
In de achterwand is gebruik gemaakt van panelen van een zachtere houtsoort.
Deze panelen zijn aangetast door houtworm en dienen vernieuwd te worden.

De klaviatuur kan afgesloten worden met twee deuren.
De klavieren zijn voorzien van ivoorbeleg, de boventoetsen zijn van ebben.
De knoppen zijn van wit kunststof met ingegraveerde tekst volgens de Verschueren huisstijl.
De Prestant 16’ van het Pedaal is uitgevoerd in rood koper, het overige metalen pijpwerk is van orgelmetaal.


OVERPLAATSING NAAR URK EN WIJZIGINGEN

Het instrument zal worden overgeplaatst en de dispositie zal op een aantal plaatsen worden aangepast en uitgebreid. Dit is nodig om het orgel als volwaardig begeleidingsorgel te kunnen laten functioneren in een Protestantse kerk.
Het instrument krijgt dan de volgende dispositie:

Hoofdwerk

Rugwerk

Pedaal

Prestant 16’

Prestant 8’

Prestant 16’

Prestant 8’

Bourdon 8’

Subbas 16’

Cornet 5 st.

Octaaf 4’

Octaaf 8’

Roerfluit 8’

Roerfluit 4

Gedekt 8’

Octaaf 4’

Nasard 2 2/3’

Superoctaaf 4’

Open Fluit 4’

Vlakfluit 2’

Mixtuur 3 st.

Quint 2 2/3’

Siflet 1’

Bazuin 16’

Superoctaaf 2’

Sesquialter 2 st.

Trompet 8’

Mixtuur 4-5-6st.

Scherp 3-4 st.

Dulciaan 16’

Dulciaan 8’

Trompet 8’

Koppels:
Hoofdwerk-Rugwerk
Pedaal-Hoofdwerk
Pedaal-Rugwerk

Tremulant op het Rugwerk


Kas
De huidige kas van het orgel is vrij strak vormgegeven.
Deze zal worden aangepast en worden voorzien van lijstwerk zodat het instrument een gewenste klassiekere uitstraling krijgt.
Om de Prestant 16 van het Hoofdwerk onder te kunnen brengen wordt er een spitse middentoren aangebracht Hierdoor krijgt ook het frontaanzicht betere proporties.
De beide pedaaltorens moeten zakken, voor de huidige opstelling is er onvoldoende hoogte beschikbaar.
De Rugwerkkas zal in overeenstemming worden gebracht met de Hoofdwerkkas. Dit betekent dat er ook bij het Rugwerk een spitse middentoren wordt aangebracht waarvan de frontpijpen worden aangesloten als Prestant 8’. Ook hier wordt de kas van lijstwerk en lofwerk voorzien.


Frontpijpen
De huidige frontpijpen in de pedaaltorens zijn uitgevoerd in roodkoper, de overige frontpijpen zijn van orgelmetaal. Deze zullen worden gehandhaafd.
Voor de middentoren en de zijvelden worden nieuwe frontpijpen gemaakt van orgelmetaal in de zelfde factuur als de bestaande.
Een aantal vrijgekomen frontpijpen van het Hoofdwerk wordt gebruikt voor de nieuwe middentoren van het Rugwerk zodat hier kleurverschil wordt voorkomen.
Voor de Prestant 16’ worden de grootste pijpen uitgevoerd als gedekte houten pijpen, die opgesteld staan in de orgelkas.

Hoofdwerk
Het Hoofdwerk wordt uitgebreid met een Prestant 16’.
Hiervoor zal een nieuwe middentoren gemaakt worden waarin zeven pijpen worden opgesteld, indien mogelijk, vanaf F groot.
De grootste pijpen worden afgevoerd naar de Pedaaltorens en uitgevoerd als gedekte houten pijpen.
Vanaf c0 staan de pijpen opgesteld op de lade, uitgevoerd in orgelmetaal, evenals de zeven frontpijpen.
De voortzetting van dit register zal op de stok van de huidige Prestant 8’geplaatst worden.
De huidige Prestant 8’wordt geplaatst op de stok van de Gemshoorn 8’.
De kleine frontpijpen die vrijkomen zullen worden voorzien van nieuwe voeten en op de lade worden geplaatst.
De Gemshoorn 8’ komt te vervallen. Het pijpwerk van dit register wordt, als de ruimte en de mensuur het toelaat, als Open Fluit 4’ geplaatst op het Hoofdwerk. De Open Fluit verhuist dan naar het Rugwerk en vervangt de Quintadeen 4’.
De Sesquialter 2 st. wordt verplaatst naar het Rugwerk en komt daar op een kantsleep te staan.
Op de stok van de Sesquialter komt een Quint 2 2/3‘ te staan.
Aan de voorzijde van de lade wordt een kantsleep aangebracht voor de Cornet 5 sterk, die op een bank komt te staan tegen het front.
De pijpen worden met wind gevoed door middel van conducten.

Rugwerk
De Larigot 1 1/3’ wordt gewijzigd in een Nasard 2 2/3’.
De bestaande pijpen worden opgeschoven en aangevuld met nieuwe pijpen of indien mogelijk door bestaand materiaal.
De Sesquialter van het Hoofdwerk wordt door middel van een kantsleep toegevoegd aan het Rugwerk.
Het Rugwerk wordt uitgebreid met een Prestant 8’ zodat het reugwerk een achtvoets basis krijgt.
De grootste pijpen worden uitgevoerd als gedekte Quintadeen-pijpen. De overige pijpen staan, indien mogelijk vanaf F, in het front van de nieuwe middentoren en deels op de kantsleep.
Verder wordt het Rugwerk van een tremulant voorzien.
Om voldoende ruimte te creëren voor de uitbreiding van de lade met een tweetal kantslepen zal de Rugwerkkas aan de frontzijde worden verdiept.


Pedaal
De Schalmey 4’ van het Pedaal wordt verwijderd. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe Trompet 8’ met Franse kelen en bekers.


Dagelijks Woord

  • Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. -- Efeziers 6:13-17