Vrijdag 12 Juli 2024

Al vanaf het ontstaan van onze gemeente hebben de vrouwen daarin een actieve rol gespeeld. Toen in het voorjaar van 1976 in de toen nog dolerende gemeente steeds meer de noodzaak van een eigen kerkgebouw werd gevoeld, is de dameskrans ontstaan. Diaken Tiemen Kapitein kwam met het idee om spullen te maken voor een verkoping ten bate van de kerkbouw.

De zusters Alie Korf-Baarsen en Rie Visser-Voorthuijzen namen het idee spontaan over en deden een oproep aan de vrouwen in de gemeente om samen aan de slag te gaan. Het initiatief sloeg aan en dat werd het begin van een activiteit in onze gemeente, die al die 25 jaar een belangrijke bijdrage zou leveren aan de inkomsten van onze gemeente.


In het begin kwamen de vrouwen elke dinsdagavond samen in het huis van zuster Jannie Romkes-de Rooy. De hele groep was enthousiast om op deze manier te kunnen meewerken aan het realiseren van de kerkbouw. De eerste verkoopdag werd gehouden in het gebouw van de toenmalige Eerste Urker IJsfabriek, firma van Veen. De bazar werd geopend door onze eerste predikant, ds. B.A. Bos. Het werd voor de vrouwen van de dameskrans een heel fijne en onvergetelijke dag. De hele gemeente leefde mee en het werd niet alleen een verkoopdag, maar eigenlijk ook een ontmoetingsdag, waarop we als jonge gemeente elkaar stimuleerden. Het resultaat van de verkoping was het prachtige bedrag van ca. f 25000,-.


Velen zullen zich ook de bijzonder geslaagde bazar herinneren, die we een jaar later hielden in het gebouw van de toenmalige Apeldoornse Nettenfabriek. Het enthousiasme van de vrouwen van de dameskrans was ook overgeslagen op een aantal mannen en jongeren, die op allerlei manieren een bijdrage leverden. De hele gemeente voelde zich er bij betrokken. Men maakte zelf iets of men kocht iets, iedereen kwam en deed mee en niemand maakte ergens een probleem van.

In de daarop volgende jaren is het steeds zo doorgegaan. De dameskrans, ook wel genoemd de kerkkrans, komt elke dinsdagavond in het vergaderseizoen bij elkaar in de Schuilplaats. Steeds is daar een trouwe kern van vrouwen, die met de gaven die de Heere hen heeft gegeven allerlei mooie en goed bruikbare spullen maken en bijeen brengen voor de jaarlijkse verkoopdag. We zouden hier graag een aantal namen willen noemen van vrouwen die zich al zeer vele jaren met grote liefde voor dit werk hebben ingezet, maar dan zouden we misschien enkelen vergeten en dat willen we beslist voorkomen.
Er is veel voorbereidend werk nodig, voordat er weer een bazar kan worden gehouden, maar de altijd weer tot dankbaarheid stemmende opbrengst geeft veel voldoening en motiveert de dames om met hun activiteiten door te gaan.

Vaak werd de jaarlijkse bazar gehouden voor een speciaal doel in onze gemeente. Daarbij kunnen worden genoemd de aankleding van het interieur van onze kerkgebouwen, de vernieuwing van het dak en de aanschaf van nieuwe vloerbedekking bij de waterschade in de Maranathakerk. Met de opbrengst van de in het jaar 2000 gehouden bazar kon de nieuwe pastorie van ds. Polinder worden gestoffeerd. De meest opvallende actie was echter, dat de dameskrans bij de opening van de nieuwe Schuilplaats in december 1986 uit de opbrengst van verschillende bazars een totaalbedrag van f 136.500.- kon aanbieden, bestemd voor de aanschaf van de banken in de kerkzaal!

De dameskrans vormt ook een samenbindende factor in onze gemeente en we kunnen alleen maar hopen, dat de jaarlijkse oproep om mee te doen, steeds voldoende weerklank blijft vinden, zodat dit belangrijke en nuttige werk kan blijven voortbestaan.

Het valt wel niet direct onder het werk van de dameskrans, maar er is enkele jaren geleden nog een activiteit onder de vrouwen in de gemeente ontstaan, die een belangrijke bijdrage oplevert voor de financiën van de kerk, nl. de snoepverkoopactie. Een groepje jonge vrouwen heeft het initiatief genomen om bij een groothandel heel voordelig snoep in te kopen en die in kleinverpakking in de gemeente te verkopen. Deze actie levert veel geld op ten bate van de kerkelijke kas. Tijdens een bazar van de dameskrans werd een speciale snoep-kraam ingericht, waarmee de opbrengst van de bazar werd gesteund. Ook werd uit deze actie de aanschaf van nieuwe vloerbedekking in de zalen van de Maranathakerk betaald.

Dagelijks Woord