Maandag 17 December 2018
Winteravondlezing
Woensdag 12 December 2018, 20:00 - 21:30
Contact Br. Jacob van Slooten

 

Het thema is dit winterseizoen: De Heilige Geest

12 December: De Heilige Geest auteur van wedergeboorte en geloof
Spreker:  Ds. Aarnoudse
Tijd/Plaats: 20.00 uur  in De Schuilplaats

16 Januari: De Heilige Geest auteur van de Heilige Schrift
Spreker: Ds. Pieters
Tijd/Plaats: 20.00 uur in De Schuilplaats

20 Februari: Hoe weet ik dat de Heilige Geest in mij woont?
Spreker: Ds. Van Vulpen
Tijd/Plaats: 20.00 uur in De Schuilplaats

27 Maart: De Heilige Geest als Trooster (in het licht van christenvervolging)
Slot avond in samen werking met SDOK
Spreker: Ds. Van der Zwan
Tijd/Plaats: 19.30 uur in De Schuilplaats

Locatie Schuilplaats

Dagelijks Woord

  • En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natiën bedekt zijn. Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; want de HEERE heeft het gesproken. -- Jesaja 25:7-8